Antero ja Merja Parman säätiö

Hakijalle
Antero ja Merja Parman säätiö myöntää avustuksia hankkeisiin jotka edistävät:
1) Itämeren ekosysteemien ja Suomen sisävesien ja valuma-alueiden ympäristön tilan tutkimusta, seurantaa ja suojelua,
2) Itämeren ekosysteemien ja Suomen sisävesien ja valuma-alueiden kulttuuriperinnön tutkimusta ja sen saattamista suuren yleisön nähtäville
3) mahdollisuuksien mukaan Kuhmon Tuupalan kotiseutumuseon hankkeiden tukemiseen

Säätiö tukee ainoastaan Suomessa toteutettavia hankkeita. Säätiö ei myönnä avustuksia yksityishenkilöille (mm. opinnäytetyöt tai jatko-opinnot). Hakemuksissa etusija annetaan Helsingin yliopiston Tvärminnen eläntieteellisellä asemalla toteuttaville hankkeille tai meriarkeologisille hankkeille, mutta muualla Suomessa toteutettavien, säätiön aihepiiriin lukeutuvien hankkeiden avustaminen ei ole poissuljettua.

Säätiö jakaa suunnitelman mukaan avustuksia n. 100.000 eur vuoden 2021 aikana.

Säätiön ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi 2020 loppupuolella.
Apurahahakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2021 alkuvuoden hakemukset toimitettava 30.4.2021 mennessä ja loppuvuoden hakemukset 30.11.2021 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset sähköpostitse osoitteeseen: saatio@antero.net

Hakemusten tulee sisältää tiivis kuvaus hankkeesta johon avustusta haetaan, hankkeen aikataulu, säätiöltä haettavan avustuksen määrä, sekä koko hankkeen budjetti. Hakemukseen voi liittää tarkentavia asiakirjoja.

Säätiön hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa käsittelemään avustuskohteet, jonka jälkeen hakijoille lähetetään päätös tai pyydetään lisätietoja. Päätökset perustuvat hallituksen harkintaan ja mahdollisilta asiantuntijoilta saatuihin lausuntoihin. Hallitus ei perustele päätöksiä, eikä niistä voi valittaa.